Sulčių fabrikas Sodyba

Planuojamas gamybinio, istorinio pastato konversijos projektas Kauno Centre, Kaunakiemio g.

Šiuo metu vyksta pastato konservavimo darbai ir svarstomi įvairūs pastato panaudojimo ir konversijos variantai. Planuojame pastatą pritaikyti šiuolaikiniams reikalavimams, išsaugant pastato autentiškumą. Istorinė architektūra bus derinama su šiuolaikiniais sprendimais.

Pastato istorija

1938 m. „Pieno centras“ įgyvendino dar vieną sudėtingo objekto statybą – naujai įsigytame gretimame sklype pagal V. Landsbergio-Žemkalnio ir Algirdo Prapuolenio parengtą projektą pradėtas statyti vaisių sulčių fabrikas. Tai buvo dviejų aukštų su rūsiu monolitinio gelžbetonio pastatas, kurio konstrukcijas projektavo inžinierius Anatolijus Rozenbliumas. Sklypo konfigūracija lėmė gana sudėtingą sulčių fabriko planą: I a. kampinėje patalpoje buvo suplanuota transformatorinė, toliau – raštinė, ekspedicija, sandėlis, limonado gamybos, pilstymo ir etiketavimo patalpos, II a. – laboratorijos, saldainių, marmelado gamyba, vaisių džiovinimo ir pakavimo patalpos, pusrūsyje buvo įrengti rezervuarai bei priešlėktuvinė slėptuvė. Šis fabrikas vėliau perleistas naujai įsteigtai bendrovei „Sodyba“.

Akcinės bendrovės Sodyba istorija

Sąjungą „Sodyba“ į akcinę bendrovę nuspręsta perorganizuoti Žemės ūkio ministerijos pasitarimo metu 1939 m. sausio 4 d., o tai padaryta tų pačių metų rugsėjo 8 d. AB „Sodyba“ įsteigė ir visas akcijas paėmė tik kooperatinės organizacijos: „Pieno centras“, „Lietūkis“, Cukraus runkelių augintojų draugija, „Parama“, „Kooperacija“, Tabako augintojų draugija, Kėdainių bitininkų draugija, Lietuvos sodų vaisių ir daržovių augintojų draugija, Lietuvos naminių paukščių ir smulkių gyvulių augintojų draugija, Mažeikių sodų vaisių ir daržovių augintojų draugija „Daržas“, Bitininkų draugija Lietuvoje, Panevėžio bitininkų draugija, Žemės ūkio smulkiųjų šakų gamintojų draugija, Vaistingųjų augalų draugija „Vaistažolė“. Privatiems asmenims akcijos nepardavinėtos. AB „Sodyba“ perėmė iš sąjungos „Sodyba“ visą turtą, skolas ir kita, išskyrus sėklininkystę (ją perėmė „Lietūkis“), iš „Pieno centro“ – sulčių fabriką ir kitus įrenginius vaisiams perdirbti. „Sodybos“ tikslu laikyta prekiauti sodų, daržo bei kitų smulkiųjų žemės ūkio šakų gaminiais ir juos perdirbti, taip pat aprūpinti šiį šakų gamintojus jiems reikalingomis darbo priemonėmis, pavyzdžiui, koriais (turėjo korių dirbtuvę), sodų ir daržų laistytuvais ir pan. „Sodyba“ spaudė sultis, gamino marmeladą ir saldainius, džiovino vaisius ir grybus. Kaune laikė sodininkystės, bitininkystės ir daržininkystės reikmenų krautuvę ir urmo sandėlį.

Susisiekite! Rašykite mums arba skambinkite ir atsakysime į Jūsų klausimus.

Nerijus Valikonis
+370 618 19493
nerijus@rees.lt

Martynas Židonis
+370 612 59289
martynas@rees.lt